• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 10215/VPCP-QHĐP năm 2017 về phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10215/VPCP-QHĐP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10215/VPCP-QHĐP
V/v phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 15 của UBTVQH

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Tổng Thư ký Quốc hội có Văn bản số 1120/TTKQH-TH ngày 21 tháng 9 năm 2017 về việc chuẩn bị Phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10 năm 2017). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị:

a) Báo cáo của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

b) Tờ trình của Chính phủ về kế hoạch sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ của Dự án hầm đường bộ Đèo Cả.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính:

a) Chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018;

b) Phối hợp chuẩn bị cho ý kiến dự án Luật Quản lý nợ công (sa đổi).

3. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải:

a) Chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1439/TTg-CN ngày 20 tháng 9 năm 2017);

b) Chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông (nếu có).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Văn bản số 1120/TTKQH-TH).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng Dân tộc và các
UB của Quốc hội;
- VPQH: Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTg,

các Vụ: PL, KTTH, CN, TKBT; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10215/VPCP-QHĐP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 26/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10215/VPCP-QHĐP

336

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362466