• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 10229/VPCP-KTTH năm 2017 về hướng dẫn thực hiện việc tiêu hủy xe ưu đãi, miễn trừ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10229/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10229/VPCP-KTTH
V/v hướng dẫn thực hiện việc tiêu hủy xe ưu đãi, miễn trừ

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, Tài chính, Công Thương.

Xét báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 3900/BTNMT-TCMT ngày 01 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn thực hiện tiêu hủy xe đối với xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản 3900/BTNMT-TCMT nêu trên. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn việc tiêu hủy xe đối với xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ, trình cấp có thẩm quyền ban hành trong năm 2017 theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện./.

(Bản chụp văn bản số 3900/BTNMT-TCMT ngày 01 tháng 8 năm 2017 gửi kèm theo)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3). LT.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10229/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 26/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10229/VPCP-KTTH

249

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362549