• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Quy hoạch xây dựng

 

Công văn 10263/VPCP-CN năm 2017 chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch xây dựng khu vực ga Hà Nội và vùng phụ cận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10263/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10263/VPCP-CN
V/v chỉ đạo của TTgCP về quy hoạch xây dựng khu vực ga Hà Nội và vùng phụ cận.

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Về việc quy hoạch xây dựng khu vực ga Hà Nội và vùng phụ cận được phản ánh trên một số báo ngày 18 tháng 8 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần thận trọng trong công tác quy hoạch, bảo đảm phát triển bền vững.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, GTVT, TN&MT, QP, CA.
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, KGVX;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10263/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 27/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10263/VPCP-CN

282

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362620