• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội

 

Công văn 1029/LĐTBXH-BHXH năm 2015 về tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc trong đơn vị sự nghiệp ngoài công lập do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Công văn 1029/LĐTBXH-BHXH
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1029/LĐTBXH-BHXH
V/v tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc trong đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được văn bản số 2508/BHXH-BT ngày 08/7/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị cho ý kiến về tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập không thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định; đồng thời cũng không thuộc đối tượng quy định tại khoản 6 mục D Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Do vậy, căn cứ quy định tại theo khoản 2 Điều 94 Luật Bảo hiểm xã hội, tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổng hợp, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, Vụ BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1029/LĐTBXH-BHXH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Trần Thị Thúy Nga
Ngày ban hành: 24/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1029/LĐTBXH-BHXH

371

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269373