• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng

Văn bản pháp luật về Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

 

Công văn 10291/VPCP-KTN năm 2016 cập nhật danh mục cầu trong Chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số và trong Dự án LRAMP sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10291/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10291/VPCP-KTN
V/v cập nhật danh mục cầu trong Chương trình xây dựng cu dân sinh đảm bảo ATGT vùng dân tộc thiểu số và trong Dự án LRAMP sử dụng vốn vay WB

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 12785/BGTVT-KHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2016 về việc báo cáo cập nhật danh mục cầu trong Chương trình xây dựng cầu dân sinh đảm bảo an toàn giao thông vùng dân tộc thiểu số (Chương trình) và trong Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên. Giao Bộ Giao thông vận tải căn cứ tình hình thực tế theo yêu cầu của Dự án LRAMP, thống nhất với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cập nhật lại danh mục cầu dân sinh tại Quyết định số 2529/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư của Chương trình đã được phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
-
Các Bộ: KHĐT, TC;
-
Ngân hàng NNVN; Ủy ban Dân tộc;
-
UBND các tỉnh: Bến Tre, Đồng Tháp;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHQT, KTTH, V.III;
-
Lưu: VT, KTN (3) pvc

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10291/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 29/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10291/VPCP-KTN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332195