• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 10294/VPCP-KTN năm 2016 về đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10294/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10294/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Th đô Hà Nội

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tnh Thái Nguyên (văn bn số 2380/UBND-CNN ngày 14 tháng 7 năm 2016 và số 3804/UBND-CNN ngày 07 tháng 10 năm 2016), ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 8913/BGTVT-ĐTCT ngày 02 tháng 8 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (văn bn số 6289/BKHĐT-KCHTĐT ngày 12 tháng 8 năm 2016), Tài chính (văn bản số 11176/BTC-ĐT ngày 11 tháng 8 năm 2016) và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (văn bản số 5468/UBND-CN1 ngày 12 tháng 8 năm 2016) về việc đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn từ đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai theo hình thức đối tác công tư, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên là cơ quan Nhà nước có thm quyền triển khai đầu tư đoạn tuyến nêu trên theo hình thức đối tác công tư. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thống nhất với Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về phạm vi đầu tư và các nội dung khác có liên quan để làm cơ sở quyết định chủ trương đầu tư và triển khai theo đúng quy định, phù hợp với Quy hoạch chi tiết đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định s 561/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2014.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ C
ng TTĐT; các Vụ: KTTH, V.III, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3). Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10294/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 29/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10294/VPCP-KTN
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332282