• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 10311/TCHQ-VNACCS năm 2014 khai báo số hiệu chuyến bay, ngày bay trên tờ khai xuất khẩu bằng đường hàng không do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10311/TCHQ-VNACCS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10311/TCHQ-VNACCS
V/v khai báo số hiệu chuyến bay, ngày bay trên tờ khai xuất khẩu bằng đường hàng không

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH POU YUEN Việt Nam.

Phúc đáp công văn số PYY07814/XNK ngày 07/08/2014 của Công ty TNHH POU YUEN Việt Nam về việc xin không khai báo số chuyến bay, ngày bay trên tờ khai xuất khẩu bằng đường hàng không, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại mục 2 phụ lục II Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính và thiết kế của Hệ thống VNACCS/VCIS thì Chỉ tiêu “Mã hiệu phương thức vận chuyển” và “Ngày hàng đi dự kiến” (ngày bay) là chỉ tiêu bắt buộc phải khai. Khi khai báo mã hiệu phương thức vận chuyển là 1 (đường không) thì phải khai báo phương tiện vận chuyển dự kiến theo cấu trúc “Mã hãng hàng không (02 kí tự), số chuyến bay (04 kí tự), gạch chéo (01 kí tự), ngày/tháng (ngày: 02 kí tự, tháng 03 kí tự viết tắt của các tháng bằng tiếng Anh)”, ví dụ: VN0001/01JAN.

Như vậy đề nghị Quý công ty thực hiện khai báo đầy đủ theo quy định. Trong trường hợp phát sinh phải thay đổi chuyến bay, ngày bay thì công ty xuất trình thông báo thay đổi chuyến bay bằng văn bản (chấp nhận bản fax, email) của hãng vận tải hoặc công văn đề nghị sửa đổi tên tàu cho hải quan giám sát tại Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất để hải quan giám sát ghi nhận nội dung sửa đổi vào hệ thống và xác nhận hàng qua khu vực giám sát, sau đó sẽ thực hiện khai sửa đổi bổ sung sau thông quan tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.

Tổng cục Hải quan trả lời Quý công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, VNACCS (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10311/TCHQ-VNACCS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 19/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10311/TCHQ-VNACCS

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
244425