• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 10313/TCHQ-QLRR năm 2014 vướng mắc về việc xác định đối tượng áp dụng biện pháp kiểm tra thực tế hàng hóa tại Công văn 10024/BTC-TCT và 9628/TCHQ-QLRR do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10313/TCHQ-QLRR
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10313/TCHQ-QLRR
V/v vướng mắc khi thực hiện CV 10024/BTC-TCT và CV 9628/TCHQ-QLRR

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc xác định đối tượng áp dụng biện pháp kiểm tra thực tế hàng hóa theo Công văn số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2014 của Bộ Tài chính và Công văn số 9628/TCHQ-QLRR ngày 01/08/2014 của Tổng cục Hải quan, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Công văn số 9628/TCHQ-QLRR ngày 01/08/2014 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn xác định doanh nghiệp có rủi ro cao theo điểm 1 Công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính (trong đó đã bao gồm các đối tượng doanh nghiệp được nêu tại gạch đầu dòng thứ nhất và gạch đầu dòng thứ hai thuộc điểm 1 Công văn số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2014 của Bộ Tài chính).

2. Ngoài ra, tại gạch đầu dòng thứ ba thuộc điểm 1 Công văn số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2014 của Bộ Tài chính còn hướng dẫn xác định đối tượng hàng hóa rủi ro cao.

Như vậy, bên cạnh việc áp dụng kiểm tra thực tế hàng hóa đối với các đối tượng theo Công văn số 9628/TCHQ-QLRR (nêu trên), Cục Hải quan tỉnh, thành phố phải áp dụng kiểm tra thực tế đối với các hàng hóa có rủi ro cao tại điểm 1 Công văn số 10024/BTC-TCT ngày 22/7/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ

Quách Đăng Hòa

 

1. Về đối tượng thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế sau:

- Doanh nghiệp giao dịch với thương nhân nước ngoài có mang tiền mặt qua cửa khẩu nộp vào tài khoản vãng lai mở tại ngân hàng thương mại Việt Nam để thanh toán hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.

- Doanh nghiệp được phân loại rủi ro cao về hải quan (thuộc luồng đỏ, thuộc loại phải giám sát), rủi ro cao về thuế (quy định tại khoản 2, Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính thuộc loại phải tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiểm tra trước hoàn);

- Doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng thuộc loại có rủi ro như: điện thoại di động, thiết bị điện tử, phân bón, hóa chất, vải, vật liệu xây dựng, rượu, bia, thuốc lá, đường, gạo… (các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản xuất khẩu từ năm 2013 trở về trước).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
1. Về đối tượng thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế sau:

- Doanh nghiệp giao dịch với thương nhân nước ngoài có mang tiền mặt qua cửa khẩu nộp vào tài khoản vãng lai mở tại ngân hàng thương mại Việt Nam để thanh toán hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.

- Doanh nghiệp được phân loại rủi ro cao về hải quan (thuộc luồng đỏ, thuộc loại phải giám sát), rủi ro cao về thuế (quy định tại khoản 2, Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính thuộc loại phải tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiểm tra trước hoàn);

- Doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng thuộc loại có rủi ro như: điện thoại di động, thiết bị điện tử, phân bón, hóa chất, vải, vật liệu xây dựng, rượu, bia, thuốc lá, đường, gạo… (các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản xuất khẩu từ năm 2013 trở về trước).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
1. Về đối tượng thực hiện kiểm tra trước hoàn thuế sau:

- Doanh nghiệp giao dịch với thương nhân nước ngoài có mang tiền mặt qua cửa khẩu nộp vào tài khoản vãng lai mở tại ngân hàng thương mại Việt Nam để thanh toán hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.

- Doanh nghiệp được phân loại rủi ro cao về hải quan (thuộc luồng đỏ, thuộc loại phải giám sát), rủi ro cao về thuế (quy định tại khoản 2, Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính thuộc loại phải tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiểm tra trước hoàn);

- Doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng thuộc loại có rủi ro như: điện thoại di động, thiết bị điện tử, phân bón, hóa chất, vải, vật liệu xây dựng, rượu, bia, thuốc lá, đường, gạo… (các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản xuất khẩu từ năm 2013 trở về trước).

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
1. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua biên giới đất liền thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Mới thành lập trong thời gian 24 tháng trở lại tính đến ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế, không trực tiếp sản xuất hàng hóa xuất khẩu, có quy mô kinh doanh bất hợp lý (doanh số kinh doanh bình quân năm cao gấp 5 lần trở lên so với vốn chủ sở hữu) và không có cơ sở vật chất (nhà máy, xưởng sản xuất, kho hàng, phương tiện vận tải, hệ thống các cửa hàng,...) hoặc cơ sở vật chất không tương ứng với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu.

- Việc nhận thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu từ tài khoản vãng lai của người mua nước ngoài mở tại ngân hàng thương mại Việt Nam và hàng hóa xuất khẩu thuộc loại có rủi ro (như: điện thoại di động, thiết bị điện tử, phân bón, vải,...).

- Thuộc danh sách doanh nghiệp được phân loại có rủi ro cao về thuế, hải quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10313/TCHQ-QLRR   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Quách Đăng Hòa
Ngày ban hành: 19/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10313/TCHQ-QLRR

153

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
244426