• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 10323/BTC-QLG năm 2013 phân loại sản phẩm sữa do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Công văn 10323/BTC-QLG
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10323/BTC-QLG
V/v phân loại các sản phẩm sữa.

Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Y tế

Thực hiện các các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Bộ Y tế ban hành về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa, sản phẩm dinh dưỡng; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm trước đây được ghi là sữa thuộc danh mục bình ổn giá và đăng ký giá tại Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính hiện nay hầu hết đã chuyển đổi tên gọi và ghi nhãn hàng hóa mới là: thức ăn công thức, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, sản phẩm dinh dưỡng...

Theo quy định của Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012, có hiệu lực từ 1/1/2013 mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc danh mục bình ổn giá của Nhà nước.

Với tên gọi mới như thức ăn công thức, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, sản phẩm dinh dưỡng... thì theo quy định các sản phẩm này không thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá của Nhà nước.

Vì vậy, theo chức năng nhiệm vụ được giao và để thống nhất trong công tác phối hợp quản lý, bình ổn giá mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Luật Giá cũng như các văn bản hiện hành của Bộ Y tế; Bộ Tài chính đề nghị Quý Bộ cung cấp danh sách các Công ty sản xuất, kinh doanh sữa, danh mục các sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm là sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi phải thực hiện bình ổn giá theo quy định của Luật Giá và danh mục các thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi theo dự kiến quy định của Chính phủ theo mẫu đính kèm.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý Bộ.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Công Thương;
- Lưu : VT, QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10323/BTC-QLG   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 07/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10323/BTC-QLG

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207698