• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 10368/TCHQ-TXNK năm 2016 xác định trị giá tính thuế quặng sắt xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10368/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10368/TCHQ-TXNK
V/v xác định trị giá tính thuế quặng sắt xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1581/HQLC-NV ngày 06/10/2016 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc vướng mắc xác định trị giá tính thuế quặng sắt xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1 Điều 4 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, thì trị giá hải quan là trị giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F).

Về vấn đề vướng mắc xác định trị giá tính thuế quặng sắt xuất khẩu, Tổng cục Hải quan đã có văn bản tham gia ý kiến để Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Bộ hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-TGHQ (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Điều 4. Nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu

1. Nguyên tắc: Trị giá hải quan là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F), được xác định theo các phương pháp quy định tại khoản 2 Điều này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10368/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 03/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10368/TCHQ-TXNK

191

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330470