• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng


 

Công văn 1040/TCT-CS năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 1040/TCT-CS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1040/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây.
(Đ/c: xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 460/VPCP-ĐMDN ngày 16/01/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố với nơi đóng trụ sở chính (bao gồm cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng), Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) sẽ có văn bản hướng dẫn chung để các Cục Thuế và doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - VPCP (để báo cáo);
- Vụ PC, VP - BTC;
- Vụ PC, VP - TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT,CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1040/TCT-CS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 12/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1040/TCT-CS

52

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
440539