• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng


 

Công văn 10405/VPCP-KGVX năm 2016 trình Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10405/VPCP-KGVX
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10405/VPCP-KGVX
V/v trình Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Định Dậu năm 2017.

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 84/TTr-LĐTBXH ngày 09 tháng 11 năm 2016 về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Định Dậu năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Đồng ý ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước xem xét tặng quà cho đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Định Dậu năm 2017 như đề nghị của Bộ tại Tờ trình trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý
TTg,
các Vụ: TH, KTTH, TKBT, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, K
GVX (3), ĐHB.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10405/VPCP-KGVX   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 01/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10405/VPCP-KGVX
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332629