• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 10409/VPCP-KTTH năm 2016 xử lý chênh lệch tỷ giá của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10409/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10409/VPCP-KTTH
V/v xử lý chênh lệch tỷ giá của VEC

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ T
ư pháp;
- B Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 15987/BTC-TCDN ngày 08 tháng 11 năm 2016 về việc xử lý chênh lệch tỷ giá của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Phó Th tướng Vương Đình Huệ đồng ý với ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 15987/BTC-TCDN nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN,

các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn th
ư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10409/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 01/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10409/VPCP-KTTH
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332630