• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


Văn bản pháp luật về Hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ

 

Công văn 10411/CT-TTHT năm 2017 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 10411/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THU
CỤC THU TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10411/CT-TTHT
V/v: hóa đơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH IDE Việt Nam
Địa chỉ: Khu dân cư đô thị Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân
Mã số thuế: 0304903204

Trả lời văn bản số 10517/CV ngày 04/07/2017 của Công ty về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1.b Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định nội dung bắt buộc trên hóa đơn:

“Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu).

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty đang sử dụng hóa đơn đặt in theo mẫu GTGT khấu trừ 3 liên khổ giấy A4 từ số 1 đến số 5000 nếu có nhu cầu khởi tạo thêm mẫu GTGT khấu trừ 3 liên khổ giấy A5 thì Công ty thực hiện thông báo phát hành hóa đơn theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.
PC;
- P.
KTr2;
- Lưu: VT, TTHT.
1400-32626332/2017 QK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10411/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 23/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10411/CT-TTHT

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
372611