• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ

 

Công văn 10436/VPCP-CN năm 2018 về xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 18/2012/NĐ-CP về Quỹ Bảo trì đường bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10436/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10436/VPCP-CN
V/v xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP về Quỹ Bảo trì đường bộ

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 11755/BGTVT-PC ngày 16 tháng 10 năm 2018 về việc đăng ký bổ sung Chương trình công tác của Chính phủ năm 2018, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải thực hiện việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10043/VPCP-CN ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trình Đình Dũng;
- Các Bộ: TP, KHĐT, TC;
- Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10436/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 26/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10436/VPCP-CN

535

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
398105