• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 1044/BVTV-KD năm 2015 về kiểm dịch thực vật hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Tải về Công văn 1044/BVTV-KD
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1044/BVTV-KD
V/v kiểm dịch thực vật hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất.

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã nhận được công văn số 1163/HQĐNa-GSQL ngày 01/6/2015 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc kiểm dịch thực vật hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất. Về vấn đề này, sau khi xem xét, Cục BVTV có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT thì pallet gỗ thuộc danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Tuy nhiên, tại khoản 1, Điều 25 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật nêu rõ: Kiểm dịch thực vật được thực hiện đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và kiểm dịch thực vật nội địa theo quy định tại Luật này và tại Điều 3, Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT ghi rõ: Nhập khẩu: bao gồm các hoạt động nhập khẩu, tạm nhập tái xuất lô vật thể, chuyển cửa khẩu và chuyển vào kho ngoại quan; xuất khẩu bao gồm: các hoạt động xuất khẩu, tạm xuất và tái xuất lô vật thể.

Như vậy, hoạt động mua bán pallet gỗ của các doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp sẽ không phải làm thủ tục kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu.

Vậy, Cục BVTV phúc đáp và đề nghị quý Cục phối hợp hướng dẫn cho các doanh nghiệp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (Cục GSQL);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu VT, KDTV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1044/BVTV-KD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Bảo vệ thực vật   Người ký: Hoàng Trung
Ngày ban hành: 12/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1044/BVTV-KD

388

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278889