• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm xã hội

Văn bản pháp luật về Luật An toàn vệ sinh lao động

 

Công văn 10465/BYT-PC năm 2015 về tổ chức triển khai Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động do Bộ Y tế ban hành

Tải về Công văn 10465/BYT-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10465/BYT-PC
V/v tổ chức triển khai Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Y tế các bộ, ngành
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

Trong thời gian qua, Quốc hội đã thông qua Luật bảo him xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động, trong đó có một số nội dung liên quan trực tiếp đến trách nhiệm của ngành y tế. Đbảo đảm quyền lợi cho người lao động và thực hiện các luật nêu trên thống nhất trong toàn quốc, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới đối với các nội dung sau:

1. Quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

2. Hồ sơ, quy trình khám, chẩn đoán, giám định, điều trị, báo cáo và điều tra bệnh nghề nghiệp.

3. Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

4. Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày.

5. Mu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy ra viện và các mẫu giấy tờ khác của hồ sơ hưởng chế độ thai sản.

6. Danh mục bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần (Khoản 1 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo về Bộ Y tế (Vụ Pháp chế) để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để biết)
- Bộ LĐTBXH, Bộ Tư pháp (để biết);
- Các thứ trư
ng (để biết);
- Cục QL KCB, Vụ SKBMTE,
Cục QLMTYT, Vụ BHYT;
- Lưu: VT, PC(02b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10465/BYT-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngày ban hành: 31/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10465/BYT-PC

2.857

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
300026