• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 10480/TCHQ-GSQL năm 2016 về thủ tục hải quan hàng quá cảnh thay đổi nước xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10480/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10480/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan hàng quá cảnh thay đổi nước xuất khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2867/HQHCM-GSQL ngày 20/10/2016 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Nhất trí với ý kiến của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh để xử lý thủ tục tái xuất đối với lô hàng quá cảnh được chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất theo vận đơn số: 160LAX62644503/HAWB:MQ100. Theo đó căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 139 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam thì người gửi hàng có quyền thông qua người vận chuyển hoặc người được ủy quyền hợp pháp để làm thủ tục xuất lô hàng.

Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất căn cứ kê khai của chủ hàng, kiểm tra thực tế lô hàng, nếu phù hợp không có vi phạm thì thực hiện giám sát chặt chẽ để đảm bảo lô hàng được xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, tránh thẩm lậu vào thị trường nội địa. Đồng thời căn cứ quy định tại điểm d.4 khoản 1 Điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính thực hiện hủy tờ khai vận chuyển độc lập số 500056398850 ngày 26/09/2016.

2. Nhằm tăng cường công tác quản lý đối với hàng hóa quá cảnh, nhất là đối với hàng hóa quá cảnh là hàng bách hóa, hàng có thuế suất cao, có thuế tiêu thụ đặc biệt..., Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc khi làm thủ tục lưu ý việc niêm phong phương tiện, hàng hóa, nắm bắt thông tin kịp thời và phối hợp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất, Đội kiểm soát chống buôn lậu để theo dõi, giám sát chặt chẽ và thực hiện hồi báo hàng đến theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐTCBL (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 22. Hủy tờ khai hải quan

1. Các trường hợp hủy tờ khai:
...

d) Các trường hợp hủy tờ khai theo yêu cầu của người khai hải quan:
...

d.4) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã được đăng ký, nhưng thực tế hàng hóa không nhập khẩu hoặc hàng hóa chưa đưa qua khu vực giám sát;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 139. Quyền định đoạt hàng hóa

1. Người gửi hàng có quyền lấy lại hàng hóa tại cảng hàng không xuất phát hoặc cảng hàng không đến, giữ hàng tại bất kỳ nơi hạ cánh cho phép nào trong hành trình, yêu cầu giao hàng cho người nhận hàng khác tại địa điểm đến hoặc địa điểm khác trong hành trình, yêu cầu vận chuyển hàng hóa trở lại cảng hàng không xuất phát.

Quyền định đoạt hàng hóa của người gửi hàng không được thực hiện trong trường hợp việc thực hiện quyền đó cản trở hoạt động bình thường của người vận chuyển hoặc gây trở ngại cho những người gửi hàng khác. Người gửi hàng phải thanh toán chi phí phát sinh từ việc thực hiện quyền quy định tại khoản này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10480/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 04/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10480/TCHQ-GSQL

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330477