• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 105/TCHQ-PC năm 2015 về trả lời vướng mắc xử lý hàng không xác định được chủ sở hữu do Tổng cục hải quan ban hành

Tải về Công văn 105/TCHQ-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 105/TCHQ-PC
V/v Trả lời vướng mắc xử lý hàng không xác định được chủ sở hữu

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Trả lời công văn số 2122/HQAG-CBL đề ngày 15/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh An Giang xin ý kiến chỉ đạo về vướng mắc liên quan đến việc xử lý đối với hàng hóa mà người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh hàng hóa đang vận chuyển trên phương tiện là hợp pháp, đồng thời cũng không xác định được chủ sở hữu hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp qua công tác tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu, cơ quan Hải quan phát hiện người điều khiển phương tiện/người vận chuyển đang vận chuyển hàng hóa mà không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh hàng hóa đang vận chuyển là hợp pháp trong thời hạn quy định tại Điều 4 Thông tư số 60/2011/TTLT-BTC-BCT-BCA ngày 12/5/2011, đồng thời cũng không xác định được thông tin về tên, địa chỉ của chủ hàng thì đã có đủ cơ sở để xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện/người vận chuyển theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang căn cứ vào các quy định của pháp luật nêu trên, đối chiếu hồ sơ vụ việc cụ thể để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh An Giang biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC(02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 4. Thời hạn xuất trình hoá đơn, chứng từ

1. Đối với hàng hoá nhập khẩu trong các trường hợp dưới đây thì cơ sở kinh doanh hàng hoá nhập khẩu phải xuất trình hoá đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá ngay tại thời điểm cơ quan kiểm tra yêu cầu xuất trình; trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa nhập khẩu không có đại diện trực tiếp áp tải hàng hóa thì phải ủy quyền cho người nhận vận chuyển hoặc người điều khiển phương tiện vận chuyển xuất trình:

a) Hàng hoá nhập khẩu đang trên đường vận chuyển, bao gồm cả trường hợp hàng hoá nhập khẩu đang để tại các địa điểm, kho, bến, bãi nếu không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

b) Hàng hoá nhập khẩu thuộc Danh mục hàng nhập khẩu có điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Đối với hàng hoá nhập khẩu của cơ sở sản xuất, kinh doanh đang bày bán, để tại kho, bến, bãi thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng của cơ sở đó (trong trường hợp cơ sở kinh doanh kho, bến, bãi đã đăng ký hoạt động kinh doanh với cơ quan có thẩm quyền) thì trong thời hạn 72 giờ, kể từ thời điểm kiểm tra hàng hoá của cơ sở kinh doanh hàng hoá nhập khẩu, phải xuất trình hoá đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Tại thời điểm kiểm tra, nếu cơ sở kinh doanh hàng hoá nhập khẩu không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa thì cơ quan kiểm tra hàng hoá đó tiến hành tạm giữ hàng hóa để xác minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Trường hợp cuối thời hạn 72 giờ liên tục, kể từ thời điểm kiểm tra nếu trùng vào thời gian nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động thì việc xuất trình hồ sơ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ và cơ quan kiểm tra phải ghi rõ thời gian, địa điểm yêu cầu xuất trình vào Biên bản kiểm tra.

3. Trường hợp cơ sở kinh doanh hàng hóa nhập khẩu xuất trình đầy đủ hồ sơ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa nhưng cơ quan kiểm tra có căn cứ cho rằng nguồn gốc của hàng hóa nhập khẩu không hợp pháp thì cơ quan kiểm tra thực hiện việc đối chiếu hồ sơ, xác minh nguồn gốc hàng hóa đó để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 105/TCHQ-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 08/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 105/TCHQ-PC

152

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262683