• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật Hàng không dân dụng

 

Công văn 105/TTg-CN năm 2018 về xây dựng Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 105/TTg-CN
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 105/TTg-CN
V/v xây dựng Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản s 14431/TTr-BGTVT ngày 22 tháng 12 năm 2017 và ý kiến các cơ quan liên quan về dự thảo Nghị định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang (thay thế Nghị định số 03/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2009 về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Công an và các cơ quan liên quan, hoàn thiện dự thảo Nghị định; gửi Bộ Tư pháp thẩm định, trình Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các VP: TW, TBT, CTN, QH;
- Các Bộ: QP, CA, NG, KH&ĐT,
TC, NV, VH, TT&DL, TT&TT;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, PL, QHQT, NC, KGVX, V.I;
- Lưu: VT, CN (2b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 105/TTg-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 24/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 105/TTg-CN

345

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373561