• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


 

Công văn 105/XNK-XXHH năm 2014 giải quyết vướng mắc thực hiện C/O mẫu AK sửa đổi do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 105/XNK-XXHH
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 105/XNK-XXHH
V/v giải quyết vướng mắc thực hiện C/O mẫu AK sửa đổi

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát và quản lý);
- Các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực.

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan và các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực phối hợp hướng dẫn thực hiện một số nội dung về Thủ tục cấp và quản lý việc cấp C/O (OCP) sửa đổi, trong đó bao gồm C/O Mẫu AK và tờ khai bổ sung C/O (Additional page) đã được Hàn Quốc và các nước ASEAN thông qua tại cấp Ủy ban thực thi Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA IC) lần thứ 8, cụ thể như sau:

1. Sử dụng C/O mẫu AK hiện hành và C/O mẫu AK sửa đổi

- Chấp nhận cả C/O mẫu AK sửa đổi (đính kèm 1) và C/O mẫu AK hiện hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 6 năm 2014. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014, C/O mẫu AK hiện hành sẽ không còn giá trị sử dụng.

- Một bộ mẫu C/O AK sửa đổi gồm 01 bản gốc (original) và 02 bản sao carbon (duplicate/triplicate).

- C/O mẫu AK sửa đổi có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp.

2. Ghi trị giá FOB trên ô số 9 của C/O mẫu AK

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, việc ghi trị giá FOB trên C/O mẫu AK được thực hiện như sau:

- Chỉ ghi trị giá FOB tại ô số 9 của C/O mẫu AK sửa đổi đối với những mặt hàng áp dụng tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực (RVC). Tuy nhiên, tùy theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc yêu cầu của người đề nghị cấp C/O AK, trị giá FOB vẫn có thể được thể hiện tại ô số 9 của C/O mẫu AK sửa đổi khi áp dụng các tiêu chí xuất xứ khác ngoài tiêu phí RVC.

- Trường hợp các C/O mẫu AK do các nước ASEAN cấp sang Cam-pu-chia và Mi-an-ma và các C/O mẫu AK do Cam-pu-chia và Mi-an-ma cấp: vẫn ghi trị giá FOB đối với tất cả các loại tiêu chí xuất xứ như xuất xứ thuần túy (WO), hàm lượng giá trị khu vực (RVC), chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC), công đoạn gia công chế biến cụ thể (Specific Processes) và tiêu chí kết hợp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.

3. Sử dụng tờ khai bổ sung (additional page) cho C/O mẫu AK

- Trường hợp phải khai nhiều mặt hàng trên một C/O, các nước ASEAN và Hàn Quốc có thể sử dụng tờ khai bổ sung (đính kèm 2) cho C/O mẫu AK thay vì phải dùng đến một C/O AK gốc khác.

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương xin thông báo quý đơn vị biết để triển khai thống nhất các nội dung nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Trần Tuấn Anh (để b/c);
- VPUBQGHTKTQT;
- CT Cục XNK;
- Lưu: VT, XXHH, trangtm.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thị Thu Hương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 105/XNK-XXHH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu   Người ký: Đỗ Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 27/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 105/XNK-XXHH

513

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
222300