• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 1050/TCHQ-TXNK về trị giá tính thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1050/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1050/TCHQ-TXNK
V/v trị giá tính thuế hàng NK

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạo.
(Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Zodiac, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 012013/TCHQ ngày 01/02/2013 của Công ty CP Đầu tư Hoàng Đạo khiếu nại về việc trị giá tính thuế mặt hàng Sữa non Good Health, xuất xứ New Zealand nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ danh mục rủi ro cấp Cục ban hành kèm theo công văn số 1553/HQHN-TXNK ngày 16/07/2012. Theo đó, mặt hàng Sữa non Good Health, xuất xứ New Zealand thuộc danh mục quản lý rủi ro cấp Cục của Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Căn cứ điểm 3.2 khoản 3 Điều 23 điểm 1.1 khoản 1 Điều 26 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì việc xây dựng, kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng nêu trên thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Từ các căn cứ nêu trên, đề nghị Công ty CP Đầu tư Hoàng Đạo liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hà Nội để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Đầu tư Hoàng Đạo được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hà Nội (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PG (5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Điều 23. Đối tượng, nguyên tắc, thẩm quyền, tiêu chí xây dựng Danh mục quản lý rủi ro hàng nhập khẩu về giá cấp Tổng cục, Danh mục quản lý rủi ro hàng hoá nhập khẩu về giá cấp Cục và nguồn thông tin xây dựng mức giá kiểm tra
...
3) Thẩm quyền xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, loại bỏ Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Tổng cục, Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Cục:
...
3.2) Thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

3.2.1) Xây dựng, điều chỉnh Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Cục và mức giá kiểm tra kèm theo trên cơ sở:

3.2.1.1) Tiêu chí xây dựng Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Cục quy định tại điểm 4.2 khoản 4 Điều này;

3.2.1.2) Khả năng quản lý, tình hình nhập khẩu hàng hoá từng thời kỳ thuộc phạm vi quản lý, khả năng gian lận thương mại;

3.2.1.3) Chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Cục.

3.2.2) Bổ sung vào Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Cục những mặt hàng do Tổng cục Hải quan đưa ra khỏi Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Tổng cục;

3.2.3) Đưa ra khỏi Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Cục những mặt hàng đã được Tổng cục Hải quan đưa vào Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Tổng cục hoặc những mặt hàng không còn phù hợp với các tiêu chí theo quy định tại điểm 4.2 khoản 4 Điều này;

3.2.4) Định kỳ đề xuất, báo cáo Tổng cục Hải quan những mặt hàng cần bổ sung, điều chỉnh tại Danh mục rủi ro hàng hoá nhập khẩu cấp Tổng cục và mức giá kèm theo trên cơ sở chủ động thu thập, tổng hợp, phân tích các thông tin dữ liệu giá.
...
Điều 26. Tham vấn

1) Thẩm quyền tham vấn:

1.1) Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện việc tham vấn và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả công tác tham vấn tại đơn vị.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1050/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 27/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1050/TCHQ-TXNK

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
174461