• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Công văn 1054/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1054/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1054/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng Tiến Đức

Trả lời văn bản số 27/TĐ-2014 ngày 18/4/2014 của công ty TNHH xây dựng Tiến Đức đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hướng dẫn trình tự điều chỉnh chi phí vật liệu

Về nguyên tắc, việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của nhà nước có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.

Đối với hợp đồng số 45/2010/HĐXD trong công văn số 27/TĐ-2014 ngày 18/4/2014 của công ty TNHH xây dựng Tiến Đức, các bên cần căn cứ vào hướng dẫn về điều chỉnh giá hợp đồng của nhà nước tương ứng với từng giai đoạn thực hiện hợp đồng để điều chỉnh giá. Trình tự điều chỉnh chi phí vật liệu của hợp đồng thực hiện như sau:

- Xác định danh mục, khối lượng các loại vật liệu được điều chỉnh, phân khai giai đoạn điều chỉnh trên cơ sở nội dung hợp đồng đã ký (bao gồm cả hồ sơ dự thầu và các thỏa thuận khác), khối lượng công việc thực tế thực hiện được nghiệm thu phù hợp với tiến độ hợp đồng đã ký kết (hoặc tiến độ điều chỉnh được chủ đầu tư chấp thuận mà việc chậm tiến độ không do lỗi của nhà thầu gây ra).

- Trên cơ sở khoản 18.2 Điều 18 hợp đồng đã ký kết, các bên xác định các nội dung:

+ Cơ sở dữ liệu đầu vào để điều chỉnh (áp dụng công bố giá của Liên Sở Tài chính – Xây dựng hay giá thực tế trên hóa đơn đầu vào của bên nhận thầu hay chứng thư thẩm định giá);

+ Lựa chọn phương pháp điều chỉnh (áp dụng phương pháp điều chỉnh theo hệ số hay phương pháp điều bù trừ trực tiếp theo hướng dẫn của Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng).

- Sau khi thống nhất các nội dung điều chỉnh, các bên xác định giá hợp đồng điều chỉnh và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng làm căn cứ thanh toán, quyết toán hợp đồng.

2. Về hiệu lực thi hành của Nghi định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì các hợp đồng đã ký kết và đang thực hiện trước ngày Nghị định số 207/2013/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 01/02/2014) thì không phải thực hiện theo quy định của nghị định số 207/2013/NĐ-CP .

Như vậy, trường hợp hợp đồng số 45/2010/HĐXD ký kết ngày 25/11/2010 (theo nội dung công văn số 27/TĐ-2014) thuộc dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên thì thực hiện theo các quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị công ty TNHH xây dựng Tiến Đức thực hiện theo ý kiến trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr3.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

 

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. Các hợp đồng xây dựng đã ký kết và đang thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì không phải thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1054/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 23/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1054/BXD-KTXD

188

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243675