• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 10543/TCHQ-KTSTQ năm 2016 xem xét lại kết luận kiểm tra sau thông quan và Quyết định ấn định thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10543/TCHQ-KTSTQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10543/TCHQ-KTSTQ
V/v trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng Công ty Văn Hóa Sài Gòn - Công ty TNHH Một Thành Viên.
(Đ/c: S 88, Đường Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.H Chí Minh)

Trả lời công văn số 673/VHSG ngày 14/10/2016 và 674/VHSG ngày 18/10/2016 của Tổng Công ty Văn Hóa Sài Gòn - Công ty TNHH Một Thành Viên (Công ty) kiến nghị về việc xem xét lại kết luận kiểm tra sau thông quan và Quyết định ấn định thuế của Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Kết quả phân tích, phân loại số 258/KĐHQ-NV ngày 29/09/2016 của Cục Kiểm định Hải quan đã xác định rõ tên gọi, đặc tính, cấu tạo, công dụng mặt hàng có tên khai báo là: Giấy tráng láng 01 mặt/Giấy cuộn tráng láng 01 mặt (Giấy Ivory) do Công ty nhập khẩu được phân loại vào mã số 4810.92.90.

Trong quá trình kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Công ty, Công ty cũng đã ký xác nhận đồng ý và thống nhất với Đoàn kiểm tra sau thông quan tại Biên bản kiểm tra số 03/BB-HC ngày 30/8/2016 về nội dung: “Kết quả phân loại của mẫu giám định sẽ áp dụng để áp mã hàng hóa cho tất c các lô hàng Giấy Ivory nhập khẩu từ Indonesia/ Trung Quốc; được chi tiết tại các dòng thuế của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành cùng thời kỳ từ 2011 đến nay”. Thủ tục lấy mẫu hàng hóa thực hiện giám định được thực hiện khách quan, đúng quy định.

Do vậy, Quyết định số 523/QĐ-KTSTQ ngày 18/10/2016 của Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty theo kết quả kiểm tra sau thông quan và kết quả phân tích, phân loại nêu trên của Cục Kiểm định Hải quan là khách quan, đúng quy định pháp luật. Tổng cục Hải quan đánh giá cao tính tuân thủ, chấp hành của Công ty trong việc đã nộp đủ thuế ấn định vào ngân sách Nhà nước.

2. Kiến nghị của Công ty về việc xem xét không áp dụng hình thức tính chậm nộp thuế và xử phạt vi phạm hành chính: Tổng cục Hải quan (Cục Kiểm tra sau thông quan) sẽ căn cứ vào hồ sơ, kết quả kiểm tra sau thông quan và các quy định của pháp luật để xem xét thực hiện theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tổng Công ty Văn Hóa Sài Gòn - Công ty TNHH Mt Thành Viên đưc biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, KTSTQ (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.
CỤC TRƯỞNG CỤC KTSTQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Chí Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10543/TCHQ-KTSTQ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Phạm Chí Thành
Ngày ban hành: 08/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10543/TCHQ-KTSTQ

200

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330486