• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 10557/TCHQ-GSQL năm 2015 xác định nguyên liệu, vật tư dư thừa nhập khẩu để gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10557/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10557/TCHQ-GSQL
V/v xác định NL, VT dư thừa nhập khẩu để gia công

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH May Nien Hsing Việt Nam.
(Đ/c: Đường Trần Thị Dung, KCN Phúc Khánh, Thái Bình)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/CV-XNK ngày 26/10/2015 của Công ty TNHH May Nien Hsing Việt Nam phản ánh vướng mắc về việc xác định nguyên liệu, vật tư dư thừa nhập khẩu để gia công theo quy định tại khoản 5 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Về vn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 64 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì “nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu” là lượng nguyên liệu, vật tư thực tế nhập khẩu trên tờ khai hải quan nhập khẩu đã được thông quan theo quy định và được ghi nhận trên hệ thng sổ sách kế toán của doanh nghiệp đ thực hiện hợp đồng gia công. Lượng nguyên liệu, vật tư dư thừa không quá 3% tổng lượng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu được áp dụng cho từng loại nguyên vật liệu.

Trường hợp nguyên liệu, vật tư dư thừa không quá 3% tng lượng nguyên liệu, vật tư thực nhập thì khi bán, tiêu thụ nội địa phải được thể hiện trong báo cáo quyết toán nhập - xuất - tồn mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC dẫn trên; theo đó, tại cột số (8) phần ghi chú ghi rõ s lượng nguyên liệu, vật tư dư thừa không quá 3% đã chuyn tiêu thụ nội địa.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH May Nien Hsing Việt Nam biết, liên hệ với Chi cục Hải quan liên quan để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn
...

5. Đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu thì khi bán, tiêu thụ nội địa không phải làm thủ tục hải quan chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế nội địa theo quy định của pháp luật về thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn
...

5. Đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu thì khi bán, tiêu thụ nội địa không phải làm thủ tục hải quan chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế nội địa theo quy định của pháp luật về thuế.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10557/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 11/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10557/TCHQ-GSQL

539

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295372