• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1056/CT-TTHT năm 2017 về kê khai nộp thuế của Văn phòng đại diện do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 1056/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1056/CT-TTHT
V/v: Kê khai nộp thuế của VPĐD.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH POUYUEN Việt Nam
Địa chỉ: Số D10/89Q Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân
Mã số thuế: 0300813662

Trả lời văn thư số PYV/20161125 ngày 06/12/2016 của Công ty về kê khai nộp thuế của của Văn phòng đại diện (VPĐD); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017);

Căn cứ Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 30/08/2002 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế môn bài (có hiệu lực đến ngày 31/12/2016);

Căn cứ Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 của Bộ Tài Chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài Chính hướng dẫn điều chỉnh mức thuế môn bài (có hiệu lực đến ngày 31/12/2016);

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế:

+ Tại Khoản 1c, Điều 11 quy định về khai thuế giá trị gia tăng (GTGT):

“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

+ Tại Khoản 1c, Điều 12 quy định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Trường hợp người np thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính c phn phát sinh tại đơn vị trực thuộc.”

+ Tại Khoản 1 Điều 17 quy định về khai thuế môn bài:

“Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng...) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

…”

Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2013/TT-BTC ;

Trưng hợp Công ty theo trình bày trụ sở chính tại TP.H Chí Minh thành lập Văn phòng đại diện tại TP.Hà Nội hạch toán phụ thuộc thực hiện chức năng giao dịch với khách hàng theo ủy quyền của Công ty, không tiến hành hoạt động kinh doanh (không trực tiếp bán hàng hóa, không phát sinh doanh thu) theo giấy chứng nhận hoạt động số 0300813662-003 ngày 15/11/2016 do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thì việc kê khai nộp thuế của Văn phòng thực hiện như sau:

+ Đối với lệ phí môn bài đề nghị Công ty liên hệ Cục Thuế TP.Hà Nội để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

+ Thuế giá trị gia tăng nếu Văn phòng không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì Công ty kê khai tập trung tại trụ sở chính (Cục Thuế TP.H Chí Minh). Các hóa đơn đầu vào liên quan đến chi phí hoạt động của Văn phòng (mang tên, mã số thuế của Văn phòng) Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đu vào theo quy định.

+ Đối với thuế TNCN: Nếu Công ty trực tiếp ký hợp đng lao động và chi trả lương cho người lao động làm việc tại Văn phòng thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN tập trung tại Công ty. Trường hợp Văn phòng trực tiếp chi trả lương cho người lao động thì Văn phòng phải thực hiện đăng ký thuế, khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý Văn phòng.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
P.KT2;
-
P.PC:
- Lưu:
VT, TTHT.
3067-23080232/2016 dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1056/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Nam Bình
Ngày ban hành: 08/02/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1056/CT-TTHT

372

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
353081