• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu


Công văn 1056/TXNK-CST năm 2018 về hoàn thuế nhập khẩu do phải tái xuất hàng hóa của Cục Thuế Xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 1056/TXNK-CST
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THU XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1056/TXNK-CST
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ngọc Thành Phú Quốc.
(S 23, đường 3 tháng 2, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, Kiên Giang)

Trả lời công văn số NT-PQ-2018/0702 ngày 07/02/2018 của Công ty TNHH Ngọc Thành Phú Quốc đề nghị hoàn thuế nhập khẩu do phải tái xuất hàng hóa, Cục Thuế Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Tại điểm c Khoản 1 Điều 19 Luật Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu".

Tại Khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Hàng hóa quy định tại các điểm a, b và c Khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp tàu Ngọc Thành 03 được Công ty TNHH Ngọc Thành Phú Quốc nhập khẩu từ ngày 28/10/2016 và đã đưa vào sử dụng (vận chuyển hành khách từ cuối tháng 11/2016 đến giữa tháng 12/2017) nên không đáp ứng quy định tại Khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và không thuộc đối tượng được hoàn thuế nhập khẩu theo quy định.

Cục Thuế Xuất nhập khẩu trả lời để Công ty TNHH Ngọc Thành Phú Quốc được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST-Ly (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Điều 19. Hoàn thuế

1. Các trường hợp hoàn thuế:
...
c) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 19. Hoàn thuế
...
2. Hàng hóa quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 19. Hoàn thuế
...
2. Hàng hóa quy định tại các Điểm a, b và c Khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1056/TXNK-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 02/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1056/TXNK-CST

100

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
376477