• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quyền lập hội


 

Công văn 10562/VPCP-V.III năm 2013 tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10562/VPCP-V.III
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10562/VPCP-V.III
V/v Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

- Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ; Đài truyền hình Việt Nam.

 

Theo đề nghị của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Tờ trình số 544/TTr-CCB ngày 02/12/2013 về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V và kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với Kế hoạch của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V kết hợp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam nêu tại văn bản trên. Ủy ban nhân dân các cấp tạo điều kiện cho các cấp Hội tổ chức hội nghị thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" và kỷ niệm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam thiết thực, hiệu quả.

2. Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan tạo điều kiện để tổ chức tuyên truyền về hoạt động thi đua yêu nước của tập thể, cá nhân Hội Cựu chiến binh.

3. Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm việc với Bộ Nội vụ đề xuất các hình thức khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Hội trong 5 năm qua theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các cơ quan liên quan biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng; Các Vụ: KGVX, KTTH, TCCV, NC; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10562/VPCP-V.III   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10562/VPCP-V.III

258

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
216380