• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1059/BCA-TCAN năm 2018 về thực hiện cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc do Bộ Công an ban hành

Tải về Công văn 1059/BCA-TCAN
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1059/BCA-TCAN
V/v thực hiện cấp giấy thông hành XNC vùng biên giới VN - TQ.

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 130/UBND-NC ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị cho phép Công an tỉnh Lạng Sơn được cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới cho công dân thường trú tại tỉnh Lạng Sơn sang Trung Quốc lao động, Bộ Công an có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Hiệp định) thì đối tượng được cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới chỉ bao gồm công dân có hộ khẩu thường trú tại xã, phường, thị trấn biên gii và cán bộ; công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại các huyện, thị xã biên giới của Việt Nam tiếp giáp Trung Quốc.

- Năm 2016, theo đề nghị của UBND tỉnh Lạng Sơn (tại công văn số 96/UBND-NC ngày 09/6/2016), Bộ Công an đã cho phép Công an Lạng Sơn cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới cho số lái xe, chủ hàng, chủ phương tiện thường trú ở các tỉnh nội địa qua lại biên giới, nhằm tạo thuận lợi cho việc chuyên chở hàng hóa, nông sản phẩm sang Trung Quốc. Đây là giải pháp tình thế nhằm giải quyết tình trạng ùn ứ hàng hóa, phương tiện ở các cửa khẩu, cặp chợ biên giới. Tuy nhiên, khi biết việc này, phía Trung Quốc đã phản ứng ta đơn phương mở rộng phạm vi cấp giấy thông hành, vi phạm Hiệp định; đồng thời đề nghị nếu cần mở rộng phạm vi cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới thì hai bên có thể trao đổi cụ thể trong cơ chế của Ủy ban Liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Do đó, nếu cần mở rộng phạm vi cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới cho công dân thường trú tại tỉnh Lạng Sơn sang Trung Quốc lao động, đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ để đàm phán với phía Trung Quốc về việc này.

Bộ Công an xin trao đổi UBND tỉnh Lạng Sơn rõ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Công
an tỉnh Lạng Sơn (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCAN (QLXNC), 4b.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Bùi Văn Nam

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1059/BCA-TCAN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công An   Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 14/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1059/BCA-TCAN

307

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
386374