• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 10610/TCHQ-TXNK năm 2016 về ấn định thuế xuất khẩu đối với mặt hàng clinker do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10610/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10610/TCHQ-TXNK
V/v ấn định thuế xuất khẩu đối với mặt hàng clinker

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua số liệu báo cáo của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (trừ Cục HQ TP Hồ Chí Minh do chưa có báo cáo) thì từ ngày 01/9/2016 đến 20/10/2016 phát sinh 34 tờ khai xuất khẩu mặt hàng clanhke, trong đó có 14 tờ khai đã khai thuế suất thuế xuất khẩu 5%, còn lại 20 tờ khai khai thuế suất 0%.

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì nhóm mặt hàng “Vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm không quy định ở trên có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên” có thuế suất là 5%.

Thực tế mặt hàng clanhke được sản xuất từ nguyên liệu chính là đá vôi, đất sét và đa số doanh nghiệp đã tự kê khai và nộp thuế theo thuế suất 5%.

Để áp dụng thống nhất mức thuế xuất khẩu đối với mặt hàng clanhke, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

1. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện ấn định thuế và thu thuế bổ sung đối với các tờ khai xuất khẩu mặt hàng clanhke khai báo thuế suất 0% theo mức thuế suất 5%.

2. Báo cáo kết quả ấn định thuế và thu thuế bổ sung về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 20/11/2016.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- T
CT. Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
- Cục Kiểm tra sau thông quan; Vụ Thanh tra Kiểm tra (để phối hợp thực hiện);

- Lưu: VT, TXNK
(Đương)(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10610/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 09/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10610/TCHQ-TXNK

335

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330408