• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh tra


Văn bản pháp luật về Xử lý thông tin báo nêu

 

Công văn 10612/VPCP-V.I năm 2020 xử lý thông tin về việc thanh tra doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10612/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10612/VPCP-V.I
V/v xử lý thông tin về việc thanh tra doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trang tin điện tử VietnamFinance ngày 08 tháng 12 năm 2020 có đăng bài: “Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung: Thanh tra doanh nghiệp theo kế hoạch là di sản của bao cấp, phải loại bỏ”. Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, làm rõ nội dung trang tin điện tử VietnamFinance nêu để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật; lưu ý đối với doanh nghiệp nhà nước có vốn chủ sở hữu là nhà nước thì thanh tra là công cụ quản lý nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg TT Trương Hòa Bình (để b/c);
- TS. Nguyễn Đình Cung, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ;
- Trang tin điện tử VietnamFinance, 65 Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy,
Cổng TTĐT các Vụ: KTTH, ĐMDN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, V.I (3), L.V.Dũng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10612/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 18/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Khiếu nại, tố cáo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10612/VPCP-V.I

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
459997