• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 1065/BGDĐT-GDMN năm 2020 về đảm bảo an toàn và phòng chống, bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Công văn 1065/BGDĐT-GDMN
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1065/BGDĐT-GDMN
V/v đảm bảo an toàn và phòng chống, bạo hành trẻ em trong các cơ sở GDMN

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.
- Ban Phụ nữ Quân đội

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 về đảm bảo an toàn và phòng, chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) yêu cầu Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai một số hoạt động, cụ thể như sau:

1. Trong thời gian trẻ em chưa đến trường để phòng, chống dịch Covid-19

Nghiêm túc triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ trẻ em và người trực tiếp chăm sóc trẻ em (sau đây gọi là phụ huynh) thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý và tổ chức cho trẻ em hoạt động vui chơi tại nhà: đề nghị phụ huynh theo dõi các kênh truyền hình VTV1 vào thời gian 20h05 và VTV7 vào các thời gian 9h00 và 20h00 hàng ngày để được hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng khoa học hợp lý và tổ chức cho trẻ hoạt động vui chơi, học tập; cung cấp và hướng dẫn phụ huynh sử dụng 02 cuốn cẩm nang hỗ trợ cha mẹ trẻ em nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe và cùng con phát triển toàn diện do Bộ GD-ĐT ban hành năm 2019; hình thành các nhóm qua zalo, viber... giữa giáo viên và các phụ huynh để chia sẻ, tư vấn việc nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em ở nhà; phân công giáo viên phụ trách nhóm, lớp nắm bắt cụ thể về tình hình sức khỏe của trẻ em trong thời gian trẻ em chuẩn bị tới trường, lớp; hướng dẫn phụ huynh thực hiện việc khai báo sức khỏe tự nguyện để khai báo đầy đủ tình hình sức khỏe của con em; chuẩn bị tốt các điều kiện theo yêu cầu tại Công văn số 696/BGDĐT-GDTC ngày 04 tháng 3 năm 2020 trước khi nhận trẻ em trở lại trường.

2. Chỉ đạo triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn khi trẻ em đến trường, cụ thể:

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 157/KH-BGDĐT ngày 13/3/2020 về việc đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non; Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT về Xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong cơ sở GDMN, Công văn số 3523/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 16/8/2019 của Bộ GD-ĐT về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em mầm non khi sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe ô tô.

b) Tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ, phối hợp liên ngành trong xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, kịp thời phát hiện các yếu tố, nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ em và có biện pháp khắc phục, đặc biệt quan tâm giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra; xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức và cá nhân để xảy ra mất an toàn đối với trẻ em; Thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong các cơ sở GDMN.

c. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Cán bộ quản lý, giáo viên và cha mẹ trẻ em, tham mưu phối hợp liên ngành trong công tác đảm bảo an toàn và phòng chống bạo hành cho trẻ em.

d. Tiếp tục tham mưu chính quyền các cấp về cơ chế chính sách phát triển giáo dục mầm non, đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp; Chú trọng việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên về kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn cho trẻ em trong các cơ sở GDMN.

e. Rà soát, đánh giá, lựa chọn các cá nhân điển hình về quản lý nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục và công tác đảm bảo an toàn cho trẻ em trong các cơ sở GDMN và có hình thức khen thưởng, ghi nhận, tôn vinh, nhân rộng.

Nhận được công văn này, Bộ GD-ĐT đề nghị Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, Vụ GDMN (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1065/BGDĐT-GDMN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành: 26/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giáo dục, đào tạo, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1065/BGDĐT-GDMN

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445843