• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Công văn 1069/GSQL-GQ2 năm 2014 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa do doanh nghiệp chế xuất nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1069/GSQL-GQ2
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1069/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa do DNCX nhận gia công cho DN nội địa

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ohara Plastics Việt Nam.
(Đ/c: B11/12 KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số OPV-CV/TCHQ-01 ngày 23/7/2014 của Công ty TNHH Ohara Plastics Việt Nam về thủ tục hải quan đối với hàng hóa do doanh nghiệp chế xuất nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm đ2, khoản 3 Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính: Hàng hóa do doanh nghiệp chế xuất nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa thì doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài. Căn cứ quy định này, đối tượng làm thủ tục hải quan cho hợp đồng gia công là doanh nghiệp nội địa (Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso).

2. Do doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan cho hợp đồng gia công, do vậy, trường hợp có cung ứng nguyên vật liệu từ nguồn mua từ nước ngoài thì hai bên có thỏa thuận để doanh nghiệp nội địa mua từ nước ngoài để cung ứng cho hợp đồng gia công, lượng nguyên phụ liệu này được nhập khẩu theo loại hình gia công, thủ tục nhập khẩu được thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công (Chi cục Hải quan Hải Dương).

3. Lượng nguyên vật liệu tự cung ứng từ nguồn nhập khẩu phải được đưa vào thanh khoản khi kết thúc hợp đồng gia công tại Chi cục Hải quan nơi quản lý hợp đồng gia công (Chi cục Hải quan Hải Dương).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Ohara Plastics Việt Nam biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Điều 49. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

...

3. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX

...

đ) Hàng hoá gia công:

...

đ.2) Đối với hàng hoá do DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về đặt gia công hàng hoá ở nước ngoài.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1069/GSQL-GQ2   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 06/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1069/GSQL-GQ2

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
242971