• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 10698/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 10698/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10698/CT-TTHT
V/v: Chính sách

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bà Huỳnh Thị Thùy Dung
Địa chỉ: 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

Trả lời văn bản của Bà Huỳnh Thị Thùy Dung về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo phiếu chuyển số 800/PC-TCT ngày 24/8/2017 của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm g, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

“g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

g.7) Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ.

…”

Trường hợp theo Bà trình bày, khoản học phí do người sử dụng lao động trả hộ cho con người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam theo bậc học “từ mầm non đến trung học phổ thông” không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động thì bậc học “trung học phổ thông” được hiểu là bậc học đến lớp 12.

Cục Thuế TP thông báo Bà biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. PC;
- TCT;
- Lưu: VT, TTHT.
1865 (31/8/2017)ntttrang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Duy Minh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10698/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Lê Duy Minh
Ngày ban hành: 27/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10698/CT-TTHT

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
372666