• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 107/TANDTC-HTQT năm 2020 về Công ước thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Tải về Công văn 107/TANDTC-HTQT
Bản Tiếng Việt

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/TANDTC-HTQT
V/v Công ước thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Tòa án nhân dân cấp cao;
- Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Để tạo điều kiện cho hoạt động hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và nước ngoài về thu thập chứng cứ để giải quyết vụ việc dân sự hoặc thương mại có yếu tố nước ngoài, Việt Nam đã nộp hồ sơ gia nhập Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại (sau đây gọi tắt là Công ước thu thập chứng cứ ở nước ngoài).

Theo Thông báo số 30/2020/TB-LPQT ngày 30/3/2020 của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của điều ước quốc tế, Công ước thu thập chứng cứ ở nước ngoài có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 03/5/2020.

Để các Tòa án nắm được các thông tin cơ bản về Công ước thu thập chứng cứ ở nước ngoài trước khi được tập huấn, hướng dẫn thực hiện Công ước, Tòa án nhân dân tối cao cung cấp cho các Tòa án một số tài liệu sau đây:

1. Thông báo số 30/2020/TB-LPQT ngày 30/3/2020 của Bộ Ngoại giao.

2. Bản dịch tiếng Việt của Công ước thu thập chứng cứ ở nước ngoài.

3. Danh sách các nước tham gia Công ước thu thập chứng cứ ở nước ngoài.

4. Bài viết giới thiệu nội dung cơ bản của Công ước thu thập chứng cứ ở nước ngoài.

Trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, các Tòa án có thể liên hệ với Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Hợp tác quốc tế, 262 Đội Cấn, Hà Nội), hộp thư điện tử: hunglm@toaan.gov.vn; điện thoại: 04.37623036; 0976437814 (đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang thông tin Tương trợ tư pháp, Cổng thông tin điện tử TANDTC (để đăng);
- Trang thông tin điện tử của các TAND cấp tỉnh, TAND cấp cao (để đăng);
- Đ/c Vụ trưởng VHTQT (để b/c);
- Lưu VT, HTQT (TANDTC).

TL. CHÁNH ÁN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 107/TANDTC-HTQT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao   Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 06/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 107/TANDTC-HTQT

348

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
447067