• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Công văn 10700/CT-TTHT năm 2013 thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 10700/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10700/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Lốp Xe Goodyear Việt Nam
Địa chỉ: 1 Đường Số 8 KP.5, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM
Mã số thuế: 0309998834

Trả lời văn thư số 01/12/2013 ngày 06/12/2013 của Công ty về thuế nhà thầu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu) quy định đối tượng áp dụng thuế nhà thầu:

“2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng DDP, DAT, DAP (Các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms)….”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng nhập khẩu mua hàng hóa của Công ty ở Singapore theo điều kiện giao hàng DAP (Điều kiện giao hàng tại nơi đến – Delivered At Place theo hướng dẫn tại Các điều khoản thương mại quốc tế - Incoterms) ) thì Công ty ở Singapore thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu. Trước khi thanh toán tiền mua hàng cho nhà thầu nước ngoài, Công ty có nghĩa vụ tính, khấu trừ và kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN thay cho nhà thầu theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2012/TT-BTC .

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
3379-315034/13 VNNT

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10700/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 23/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10700/CT-TTHT

214

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250338