• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 10704/BCT-QLCL năm 2016 hướng dẫn áp dụng Quyết định 2968/QĐ-BCT (vụ SG04) do Bộ Công thương ban hành

Tải về Công văn 10704/BCT-QLCL
Bản Tiếng Việt

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 10704/BCT-QLCT
V/v hướng dẫn áp dụng Quyết định số 2968/QĐ-BCT (vụ SG04)

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, Bộ Công Thương đã nhận được công văn số 10228/TCHQ-TXNK của Tng cục Hải quan về việc đề nghị hướng dẫn áp dụng quyết định số 2968/QĐ-BCT (áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với phôi và thép dài nhập khu vào Việt Nam). Liên quan đến vn đng dn chi tiết sản phẩm được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ "thép thanh tròn trơn, đường kính danh nghĩa lớn hơn 14mm", Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Theo Tiêu chuẩn Việt Nam về thép thanh tròn trơn do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố (TCVN 1651-1:2008): tiêu chuẩn về thép thanh tròn trơn được áp dụng cho các sản phẩm ở dạng thẳng, dạng cuộn và các sản phẩm được nắn thẳng.

Vì vậy, đối với khoản 3 Điểm 2 Thông báo về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức ban hành kèm theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT, các sản phẩm được loại trừ, trong đó bao gồm: “Thép thanh tròn trơn, đường kính danh nghĩa lớn hơn 14mm” được hiểu là thép tròn trơn bao gồm cả dạng thẳng và dạng cuộn, với điều kiện thỏa mãn các quy định tại TCVN 1651-1:2008 .

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng;
- Các Thứ trưởng;
- Các Cục/Vụ: XNK, CNNg, KHCN, PC;
-
Các Cục Hải quan địa phương;
- Website Bộ Công Thương;
- Website Cục QLCT;
- Lưu: VT, QLCT(02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

2. Hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp tự vệ
...

(3) Thép thanh tròn trơn, đường kính danh nghĩa lớn hơn 14 mm;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10704/BCT-QLCL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương   Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 09/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10704/BCT-QLCL

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330518