• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Quản lý thuế


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 10730/TXNK-CST năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Tải về Công văn 10730/TXNK-CST
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 10730/TXNK-CST
V/v thuế GTGT đối với hàng hóa NK

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty CP Huyndai Aluminum Vina.
(đường B2, khu B, KCN Phố Nối A, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên)

Trả lời công văn số HAV/20200909 ngày 09/9/2020 của Công ty CP Huyndai Aluminum Vina phản ánh vướng mắc về thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu của nhà thầu xây dựng cho DNCX, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Cục Thuế xuất nhập khẩu ghi nhận vướng mắc của Công ty CP Huyndai Aluminum Vina. Hiện nay, Cục Thuế xuất nhập khẩu đang trao đổi với các cơ quan chức năng và sẽ có công văn trả lời Công ty CP Huyndai Aluminum Vina trong thời gian gần nhất.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty CP Huyndai Aluminum Vina biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để biết);
- Lưu: VT, CST (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10730/TXNK-CST   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu   Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 02/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10730/TXNK-CST
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
455251