• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 10762/QLD-MP năm 2015 cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 do Cục Quản lý Dược ban hành

Tải về Công văn 10762/QLD-MP
Bản Tiếng Việt

B Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10762/QLD-MP
V/v cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân kinh doanh mỹ phẩm

Thực hiện Quyết định số 1738/QĐ-BYT ngày 08/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược tiến hành triển khai việc tiếp nhận và giải quyết h sơ công bố mỹ phẩm trực tuyến.

Để các tổ chức, cá nhân có thời gian chuẩn bị và đảm bảo việc triển khai đạt hiệu quả cao, Cục Quản lý Dược thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm trực tuyến như sau:

1. Từ ngày 22/6/2015, Cục Quản lý Dược tổ chức tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm theo cả hai hình thức: công bố trực tuyến và công bố hồ sơ giấy thông thường.

Việc công bố trực tuyến được thực hiện thông qua Cổng thông tin điện tử http://www.congbomypham.cqldvn.gov.vn.

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cấp trên Phiếu công bố nộp kèm hồ sơ giấy và số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm cấp trên hệ thống công bố trực tuyến có giá trị pháp lý như nhau.

2. Các tổ chức, cá nhân truy cập vào Cổng thông tin điện tử
http://www
.congbomypham.cqldvn.gov.vn để tải hướng dẫn sử dụng phần mềm và đăng ký tài khoản người dùng. Mỗi tổ chức, cá nhân được cấp 01 tài khoản và phải có trách nhiệm quản lý tài khoản và các thông tin truy cập thông qua tài khoản đã được cấp.

Cục Quản lý Dược thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Bộ Công an;
- Bộ Công Thương (Cục Quản lý thị trường);
- Ban Chỉ đạo 389 Trung ương;
- Thanh tra Bộ Y tế;
- Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế;
- S Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- VP, các Phòng, đơn vị trực thuộc Cục QLD;
- Trang thông tin điện tử Cục Quản lý Dược;
- Lưu VT, MP.

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10762/QLD-MP   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược   Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 17/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10762/QLD-MP

209

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279366