• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật Thuế giá trị gia tăng

 

Công văn 10762/TCHQ-TXNK năm 2016 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng chất xử lý môi trường nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10762/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10762/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT mặt hàng chất xử lý môi trường nước

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Hội nghề cá Việt Nam;
(số 10 Nguyên Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội)
- Công ty TNHH Việt Thắng Lợi
(1518 Seaview 1, Phường 10, TP. Vũng Tàu);

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 101/HNC ngày 27/9/2016 của Hội nghề cá Việt Nam; công văn số 05-CV 2016 ngày 4/10/2016 của Công ty TNHH Việt Thắng Lợi về thuế giá trị gia tăng (GTGT) mặt hàng chất xử lý môi trường nước. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Hội nghề cá Việt Nam và Công ty TNHH Việt Thắng Lợi. Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, rà soát, báo cáo cụ thể nội dung vướng mắc. Tổng cục Hải quan sẽ có ý kiến trả lời Hội nghề cá Việt Nam và Công ty TNHH Việt Thắng Lợi sau khi nhận được báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hội nghề cá Việt Nam, Công ty TNHH Việt Thắng Lợi biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-Phương (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10762/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 14/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10762/TCHQ-TXNK

273

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330541