• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 10769/TCHQ-TXNK năm 2016 ghi nhận vướng mắc về miễn thuế máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10769/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10769/TCHQ-TXNK
V/v ghi nhận vướng mắc

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre;
- Cục Hải quan tỉnh Long An;
- Công ty TNHH CB Nông Sản Thuận Phong.
(Đ/c: p Long Hòa, Xã Giao Long, H. Châu Thành, T. Bến Tre).

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5581/UBND-TCĐT ngày 21/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, công văn số 2267/HQLA-NV ngày 28/10/2016 của Cục Hải quan tỉnh Long An và công văn số 73/CV-TP ngày 20/10/2016 của Công ty TNHH CB Nông Sản Thuận Phong kèm hồ sơ về việc miễn thuế máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang trao đổi ý kiến với các đơn vị có liên quan và sẽ có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Cục Hải quan tỉnh Long An và Công ty TNHH CB Nông Sản Thuận Phong trong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Cục Hải quan tỉnh Long An và Công ty TNHH CB Nông Sản Thuận Phong biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10769/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 14/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10769/TCHQ-TXNK

180

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330543