• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Báo chí


Văn bản pháp luật về Luật Căn cước công dân

 

Công văn 10770/VPCP-KSTT năm 2017 về báo chí phản ánh việc cấp Căn cước công dân do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10770/VPCP-KSTT
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 10770/VPCP-KSTT
V/v báo chí phản ánh về việc cấp Căn cước công dân

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Công an.

Gần đây một số tờ báo phản ánh tình hình chậm trễ trong việc cấp Căn cước công dân gây ảnh hưởng lớn đến các giao dịch của người dân. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Công an chấn chỉnh ngay việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến cấp, cấp đổi, cấp lại Căn cước công dân; có giải pháp khắc phục dứt điểm tình trạng chậm trễ trong việc trả Căn cước công dân và tình trạng các cơ quan, tổ chức yêu cầu người dân phải đi lại nhiều lần để xác nhận Chng minh nhân dân cũ và Căn cước công dân là một người trong thực hiện giao dịch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 10 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo Bộ Công an biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ
tướng Chính phủ (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ
Cổng TTBT;
các Vụ: PL, TH, NC;
- Lưu: VT,
KSTT (03). TM

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10770/VPCP-KSTT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 10/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Hành chính tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10770/VPCP-KSTT

267

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364422