• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 10798/VPCP-CN năm 2017 về dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10798/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10798/VPCP-CN
V/v dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11170/BGTVT-ĐTCT ngày 02 tháng 10 năm 2017) về dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Đồng ý nội dung dự thảo Tờ trình do Bộ Giao thông vận tải soạn thảo sau khi đã tiếp thu ý kiến của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, TP, TN&MT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10798/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 11/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10798/VPCP-CN

223

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364544