• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 1081/GSQL-TH năm 2014 về thủ tục tạm xuất - tái nhập phương tiện quay vòng qua kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1081/GSQL-TH
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1081/GSQL-TH
V/v thủ tục tạm xuất - tái nhập phương tiện quay vòng qua kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty TNHH ELEMATEC Việt Nam
(Đ/c: 308A, V-Tower, số 649 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 17072014 ngày 17/07/2014 của Công ty TNHH ELEMATEC Việt Nam về việc thủ tục hải quan tạm xuất - tái nhập phương tiện quay vòng qua kho ngoại quan, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khi thực hiện thủ tục hải quan đưa hàng hóa từ doanh nghiệp chế xuất hoặc từ nội địa vào kho ngoại quan, các Công ty A, B, C, D phải làm thủ tục xuất khẩu đối với số hàng hóa đó theo loại hình tương ứng. Riêng số hộp đựng bằng nhựa, các Công ty A, B, C, D phải làm thủ tục hải quan theo loại hình tạm xuất - tái nhập phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH ELEMATEC Việt Nam được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,TH(3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1081/GSQL-TH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 07/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1081/GSQL-TH

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243190