• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Vướng mắc C/O

 

Công văn 1083/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu D cấp điện tử do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 1083/GSQL-GQ4
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1083/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 849/HQHCM-GSQL của đơn vị nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D cấp điện tử, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D điện tử, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đã có công văn s 620/GSQL-GQ4 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện. Theo đó, trường hợp C/O điện tử gặp sự cố/lỗi kỹ thuật thì cơ quan hải quan tiếp nhận bản C/O giấy được cấp theo đúng quy định của Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN để xem xét xử lý.

Vì vậy, trường hợp người khai hải quan xuất trình bản C/O Preview không được xem xét xử lý.

Đề nghị đơn vị xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1083/GSQL-GQ4   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 16/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1083/GSQL-GQ4

213

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380513