• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015


Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa

Văn bản pháp luật về Giao thông đường thủy nội địa

 

Công văn 10833/VPCP-KTN năm 2016 về vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 10833/VPCP-KTN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10833/VPCP-KTN
V/v vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

 

Về báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (Công văn số 249/BC-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016) về vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại thôn 6, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên sông Lấp ngày 27 tháng 11 năm 2016 thuộc địa bàn thôn 6, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh nh Phước; đồng thời, xác định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đôn đốc thực hiện việc tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Ủy ban an toàn giao thông quốc gia;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, V.III, NC, V.I, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10833/VPCP-KTN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 14/12/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10833/VPCP-KTN

295

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
334235