• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 10838/CT-TTHT năm 2013 về hoá đơn, chứng từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 10838/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10838/CT-TTHT
V/v: Hoá đơn, chứng từ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH vườn thiên đàng Sài Gòn
Địa chỉ: Số 20 Lê Thánh Tôn, Quận1
Mã số thuế: 0300713227

Trả lời văn thư ngày 21/11/2013 của Công ty về hoá đơn chứng từ; Cục Thuế Thành phố có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1b Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

“...Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ.”

Căn cứ Khoản 4a Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn. Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán...

Trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn đặt in, khi lập hóa đơn nếu có phần còn trống phải thực hiện gạch chéo theo quy định nêu trên. Sau phần còn trống trên hóa đơn đã được gạch chéo, Công ty không được ghi thêm. Việc Công ty sử dụng ký tự 0 hoặc gạch ngang(-) thay cho phần gạch chéo phần còn trống trên hóa đơn hoặc ghi dòng chiết khấu ghi ở cuối trang sau phần gạch chéo là không đúng quy định.

Trường hợp Công ty có một số hóa đơn sau một thời gian lưu trữ đã bị phai màu mực thì sẽ bị xử phạt theo pháp luật về kế toán.

Cục Thuế Thành phố thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 1;
- P.PC;
- Lưu: HC, TTHT.
3196-311880/2013 dtthanh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10838/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 25/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10838/CT-TTHT

185

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250754