• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 1085/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 1 – Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai do Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Công văn 1085/BXD-KTXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1085/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 1 – Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Tổng hợp

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 74/CV.2014 ngày 09/5/2014 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Tổng hợp đề nghị hướng dẫn điều chỉnh chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 1 – Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá, điều chỉnh hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký và phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo từng thời kỳ.

Tại Điều 6 về Thay đổi và điều chỉnh giá hợp đồng của Hợp đồng Tư vấn xây dựng số 22/2010/HĐTVXD-BVĐN gửi kèm văn bản số 74/CV.2014 quy định được điều chỉnh giá hợp đồng trong các trường hợp: Bổ sung khối lượng công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết; Kéo dài công việc vì lý do từ phía Chủ đầu tư hoặc các nhà thầu xây lắp hoặc các nhà cung cấp trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì bên giao thầu phải bồi thường cho bên nhận thầu khi nguyên nhân của bên giao thầu dẫn đến công việc theo hợp đồng bị bỏ dở giữa chừng, thực hiện chậm, ngừng công việc, rủi ro, điều phối máy móc, thiết bị, vật liệu và cấu kiện ứ đọng cho bên nhận thầu.

Như vậy khi bổ sung khối lượng công việc tư vấn và khi thời gian giám sát thi công bị kéo dài mà không phải do lỗi của nhà thầu tư vấn giám sát thì các bên căn cứ nội dung hợp đồng để xem xét điều chỉnh bổ sung chi phí tư vấn giám sát.

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Tổng hợp căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Lan5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Điều 42. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng xây dựng

Ngoài các trách nhiệm do vi phạm hợp đồng quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan thì bên giao thầu, bên nhận thầu còn phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng cụ thể như sau:

1. Bên nhận thầu phải bồi thường cho bên giao thầu trong các trường hợp sau:

a) Chất lượng công việc không bảo đảm với thỏa thuận trong hợp đồng hoặc kéo dài thời hạn hoàn thành do lỗi của bên nhận thầu gây ra;

b) Do nguyên nhân của bên nhận thầu dẫn tới gây tổn hại cho người và tài sản trong thời hạn bảo hành.

2. Bên giao thầu phải bồi thường cho bên nhận thầu trong các trường hợp sau:

a) Nguyên nhân của bên giao thầu dẫn tới công việc theo hợp đồng bị bỏ dở giữa chừng, thực hiện chậm, ngừng công việc, rủi ro, điều phối máy móc, thiết bị, vật liệu và cấu kiện ứ đọng cho bên nhận thầu;

b) Bên giao thầu cung cấp tài liệu, điều kiện cần thiết cho công việc không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng làm cho bên nhận thầu phải thi công lại, tạm ngừng hoặc sửa đổi công việc;

c) Trường hợp trong hợp đồng xây dựng quy định bên giao thầu cung cấp nguyên vật liệu, thiết bị, và các yêu cầu khác mà cung cấp không đúng thời gian và yêu cầu theo quy định;

d) Bên giao thầu chậm thanh toán thì phải bồi thường cho bên nhận thầu theo lãi suất quá hạn áp dụng cho ngày đầu tiên chậm thanh toán do ngân hàng thương mại mà bên nhận thầu mở tài khoản công bố kể từ ngày đầu tiên chậm thanh toán cho đến khi bên giao thầu đã thanh toán đầy đủ cho bên nhận thầu.

3. Trường hợp một bên không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng hoặc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng không phù hợp với quy định thì sau khi thực hiện nghĩa vụ hoặc áp dụng biện pháp sửa chữa còn phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất nếu bên kia còn bị những tổn thất khác, mức bồi thường tổn thất phải tương đương với mức tổn thất của bên kia.

4. Nếu một bên vi phạm hợp đồng do nguyên nhân của bên thứ 3, bên vi phạm phải gánh chịu trách nhiệm vi phạm hợp đồng trước bên kia. Tranh chấp giữa bên vi phạm với bên thứ 3 được giải quyết theo quy định của pháp luật.

5. Nếu hành vi vi phạm hợp đồng của một bên xâm hại tới thân thể, quyền lợi, tài sản của bên kia, bên bị tổn hại có quyền yêu cầu bên kia gánh chịu trách nhiệm vi phạm hợp đồng theo thỏa thuận trong hợp đồng và của pháp luật có liên quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1085/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 28/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 1085/BXD-KTXD

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243678