• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 10862/CT-TTHT năm 2013 chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 10862/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10862/CT-TTHT
V/v: chuyển lỗ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Jabil Việt Nam
Địa chỉ: Lô I8-1 Khu công nghệ cao, Quận 9
Mã số thuế: 0304905709

Trả lời văn thư số JBL-FI2013/12 ngày 04/12/2013 của Công ty về việc chuyển lỗ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Mục VI Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2007 đến hết năm 2008):

Cơ sở kinh doanh sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì được chuyển lỗ trừ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Căn cứ Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2009 đến hết năm 2011):

“Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì phải chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.”

Trường hợp của Công ty theo trình bày, năm 2007, 2008, 2009 sau khi quyết toán thuế phát sinh lỗ, thì đối với số lỗ của năm 2007, 2008 Công ty chuyển lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm sau trong thời gian không quá 05 năm kể từ năm phát sinh lỗ do Công ty tự quyết định. Đối với số lỗ năm 2009 (không bao gồm số lỗ của các năm trước chuyển sang) được chuyển toàn bộ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp theo, thời gian chuyển lỗ liên tục không quá 05 năm theo quy định nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KTT số 1;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
ppnghi 315032-3366

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10862/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 26/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10862/CT-TTHT

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250757