• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 10867/TCHQ-TXNK năm 2015 thực hiện công văn 11819/BCT-XNK do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 10867/TCHQ-TXNK
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10867/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện công văn số 11819/BCT-XNK ngày 17/11/2015 của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty CP XD & XNK Đức Phát
(Địa chỉ:………………………………………………………….)

Ngày 17/11/2015, Bộ Công thương có công văn số 11819/BCT-XNK về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhập khẩu ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống chưa qua sử dụng không có giấy ủy quyền chính hãng sản xuất, có hợp đồng và chứng từ thanh toán trước ngày ban hành Thông tư số 20/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011 của Bộ Công Thương (công văn sao gửi kèm theo). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Đối với trường hợp doanh nghiệp đang thực hiện nhập khẩu dở dang đã được Tổng cục Hải quan xác nhận lại theo hướng dẫn tại công văn số 5751/TCHQ-TXNK ngày 24/6/2015 của Tổng cục Hải quan thì không phải xác nhận lại;

2- Đối với trường hợp doanh nghiệp đang thực hiện nhập khẩu dở dang nhưng chưa được Tổng cục Hải quan xác nhận lại theo hướng dẫn tại công văn số 5751/TCHQ-TXNK ngày 24/6/2015 của Tổng cục Hải quan thì đề nghị doanh nghiệp có văn bản kèm hồ sơ gửi đến Tổng cục Hải quan trước ngày 01/12/2015 để được xác nhận lại.

3- Do thời gian gia hạn tại công văn số 11819/BCT-XNK không còn nhiều (hết ngày 31/3/2016) nên đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và hoàn thành việc nhập khẩu các lô hàng còn lại của các hợp đồng đã ký và thanh toán trước ngày 12/5/2011.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục XNK - BCT (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-PG(Linh - 3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 10867/TCHQ-TXNK   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 18/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 10867/TCHQ-TXNK

635

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
295785